Líonra Ar Líne TechSpace

Cabhraíonn Líonra Ar Líne TechSpace le hoideachasóirí atá ag obair le daoine óga teicneolaíocht a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus timpeallachtaí foghlama a chruthú a ligeann do dhaoine óga a lánchumas a bhaint amach ach acmhainní atá dírithe ar thorthaí a chur ar fáil mar aon le tacaíocht leanúnach a bhaineann go sonrach le hábhair faoi leith agus deis piarfhoghlama.

Líonra Ar Líne TechSpace

 

  • Bí ag fiosrú leat agus tabhair an teicneolaíocht isteach i do chláir agus i do thionscadail
  • Cuir le do mhuinín le tacar eile scileanna agus eolais éifeachtaigh
  • Fiosraigh an bhaint atá ann le do chuid oibre ó lá go lá agus faigh amach cén chaoi a rachfar i bhfeidhm ar dhaoine óga
  • Téigh i ngleic le cibé doicheall a bheadh ort roimh theicneolaíocht nua, roimh chleachtais nua agus bí cothrom le dáta
  • Cothaigh cairdeas de bhun comhthaithí agus piarmhalartú eolais
  • Bíodh teacht agat ar acmhainní atá dírithe ar thorthaí chun riachtanais na ndaoine óga agus rath do chláir a phleanáil