Tionscadail Eorpacha

Tá Camara Education Ireland ag obair le go leor eagraíochtaí comhpháirtíocha ar leibhéal na hEorpa ar thionscadail a chuireann eolas ar dhea-chleachtas, taighde agus polasaithe ar fáil i réimse na hoibre óige digití. Le tacaíocht Erasmus+

An Tionscadal Oibre Óige Digiteachta

An Tionscadal Oibre Óige Digiteachta

Is e aidhm an Tionscadail Oibre Óige Digiteachta acmhainn a thógáil chun obair dhigiteachta óige a sheachadadh ar leibhéil áitiúla, náisiúnta, réigiúnacha agus Eorpacha. Is tionscadal Erasmus + trasnáisiúnta é ina bhfuil seacht gcomhpháirtí as sé thír éagsúla ar fud na hEorpa páirteach agus cuirtear i bhfeidhm é sa tréimhse 2017-2019.

An Tionscadal Skill IT for Youth

An Tionscadal Skill IT for Youth

Is tionscnamh Eorpach é an tionscadal Skill IT for Youth a dhíríonn ar chaighdeán na hoibre óige a fheabhsú, agus leibhéil níos airde feabhais agus tarraingteachta a chothú i seirbhísí de bhun dhigitiú na hoibre óige agus deiseanna níos fearr do dhaoine óga. De bhun an tionscadail seo, is é sprioc na gcomhpháirtithe uirlisí agus scileanna digiteachta a thabhairt d’oibrithe óige chun todhchaí daoine óga a fheabhsú san 21ú hAois.

Déan Teagmháil Linn

Cuir tús le do thuras

Cuir tús le do thuras

Is féidir níos mó eolais a fháil faoinár gclár oiliúna nó a fháil amach an bhfuil tú i dteideal ceann de thionscadail mhaoinithe TechSpace ach teagmháil a dhéanamh linn.

250
Ballsuíomh Techspace
458
Oideachasóir TechSpace
12000
TechSpacer Gníomhach