Tech Féile 2021

Tá Tech Féile ar ais agus níos mó ná ariamh! Más oideachasóir i nGaelcholáiste thú nó club óige á reáchtáil trí mheán na Gaeilge, léigh seo le féachaint conas gur féidir leat a bheith páirteach!

Tech Féile

An ceiliúradh is mó do dhaoine óga ceiliúradh a dhéanamh ar a gcuid tionscadal teicneolaíochta cruthaitheach!

Tech Féile

Céard atá ag tarlú?

Ag tosnú ar an 18 Eanáir, agus ag críochnú le searmanas gradaim fíorúil ar an 25 Márta, cuirfidh scoil nó club tionscadal amháin isteach mar ghrúpa i mbliana in áit tionscadail aonaracha ó na daltaí. Tabharfaidh foireann TechSpace go leor tacaíochta do chuile thionscadal le seisiúin tacaíochta seachtainiúla, chomh maith le tacaíocht trealaimh, agus gach eolas a bheas ag teastáil le do thionscadal a thabhairt chun críche. Is féidir le scoileanna agus clubanna meascán smaointí a sheoladh isteach sna catagóirí éagsúla. 
Cén fáth mar seo?

Cén fáth mar seo?

Tabharfar níos mó tacaíochta agus treoir ná ariamh le cinntiú go bhfuil gach rud a theastaíonn ón oideachasóir dá ndaltaí acu! Trí sheisiúin seachtainiúla le foireann TechSpace, tá sé de rún againn cinntiú go bhfuil dóthain tacaíochta ag gach grúpa le cinntiú go bhfuil siad ag foghlaim is ag forbairt.
 
Beidh clár Tech Féile ag imeacht thar ocht seachtaine, agus cuirfear deireadh leis le searmanas gradaim fíorúil, le gradaim do na tograí sin a sheas amach ó thaobh cruthaitheachta agus nuálaíochta de. 

Tech Féilte Atá Thart

Féach siar ar Tech Féile ó Bhlianta Eile

Tech Féile 2019

Tech Féile 2019

Tá spéis againn ann!

Cé atá in ann a bheith páirteach?

 Tá Tech Féile oscailte do Ghaelcholáiste, scoil Ghaeltachta, nó club óige ar bith atá ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge. Má tá tú i do bhall de Chlár TechSpace cheana, téigh i dteagmháil le do chomhordaitheoir TechSpace áitiúil. Mura bhfuil tú ag plé le TechSpace go fóill, téigh i dteagmháil trí ríomhphost a sheoladh chuig Oifigeach Oideachais STEAM, Jules Ní Chonchobhair. 

Cuirfear seisiúin eolais ar fáil ar Google Meet ar na dátaí seo a leanas: 

 • Dé Luain 18 Eanáir 2021 ag 16.30 anseo
 • Dé Máirt 19 Eanáir 2021 ag 16.30 anseo
 • Dé Céadaoin 20 Eanáir 2021 ag 16.30 anseo
 • Déardaoin 21 Eanáir 2021 ag 16.30 anseo
 • Dé hAoine 22 Eanáir 2021 ag 16.30 anseo

Má tá ceist ar bith agat, nó má tá tuilleadh eolais uait faoi Tech Féile, tá fáilte romhat teacht isteach chuig ceann de na seisiúin sin. Níl le déanamh, ach an dáta is feiliúnaí duit a roghnú, agus cliceáil ar an nasc taobh leis. 

Ar aghaidh linn!

Beimid ann! Conas a chuirfimid tús leis?

Iontach! Ar dtús, smaoinigh ar na tionscadail atá sibh ag iarraidh tabhairt faoi. Cuir isteach an oiread smaointí is a theastaíonn uait sna catagóirí STEAM, Ríomheolaíocht, agus na Meáin Dhigiteacha. 

Ó chláir fhaisnéise, go cluichí ríomhaire, VR go AR, go róbaitic agus códú. Más STEAM, Ríomheolaíocht, ó na Méain Dhigiteacha, táimid ag súil le bhur gcuid smaointí uilig! Is féidir iad a chur isteach anseo. Chun tuilleadh eolais a fháil ar chatagóirí na bliana seo, cliceáil anseo

Má tá ceist ar bith agat faoi d’iarratas, nó gné ar bith eile de Tech Féile agus TechSpace, tar i dteagmháil linn. 

Cúnamh!

Céard iad na tacaíochtaí atá ar fáil?

Teastaíonn uainn go mbainfidh gach scoil agus club an leas is fearr as Tech Féile. Chun tacaíocht a thabhairt do chuile ghrúpa, táimid ag tairiscint an méid seo a leanas: 

 •  
 • Seisiúin tacaíochta seachtainiúla le foireann TechSpace. 
 • Trealamh: Tabharfaimid tacaíocht trealaimh do chuile scoil
 • Treoirleabhair: Beimid ag cur treoirleabhair agus comhairle ar fáil do bhur gcuid tograí
 • Smaointí: Má tá comhairle nó smaointí ag teastáil agus sibh i mbun forbartha ar bhur dtogra, táimid ar fáil! 

Má tá bealach ar bith gur féidir linn cúnamh a thabhairt duit, téigh i dteagmháil le d’Oifigeach TechSpace áitiúil, agus déanfamid ár ndícheall! 

Cathain?

Cathain a bhfuil sé seo uilig ag tarlú?

Dátaí Tábhachtacha

 

Seol isteach smaointí do thionscadail

 • 29 Eanáir 2021

Tionscadail a thabhairt chun críche agus seoladh isteach

 • 12 Márta 2021

 

Seachtain Pleanála

 • 1–5 Feabhra

Beidh seisiún pleanála agat le comhordaitheoir réigiúnach TechSpace. Deis iontach é seo cur in iúl na bealaí gur féidir linn tacú leat sna seisiúin tacaíochta. 

 

Seisiúin Tacaíochta

 • 8, 15, 22 Feabhra; 1, 8 Márta

Cuirfear cúig sheisiún tacaíochta, cean sa tseachtain, ar fáil le cúnamh a thabhairt daoibh. Más cúnamh le píosa trealaimh, le píosa cód, nó le forbairt a dhéanamh ar thionscadal, beimid ar fáil sna seisiúin uair an chloig seo. 

 

Iarratais Látihreoirí & Ceoltóirí Óga

 • 19 Feabhra

Táimid ag iarraidh go mbeadh ceoltóirí agus láithreoirí óga lárnach sa searmanas gradaim. Tuilleadh eolais ar fáil anseo

 

Teacht le Chéile Réigiúnach

 • 22 Feabhra

Seo deis daoibh casadh le daoine eile i bhur réigiún ar líne, cur i láthair a dhéanamh ar bhur dtionscadail, agus foghlaim faoin méid atá ar siúl ag daoine eile. 

 

ComhráiteTeic & ComhráiteTeic: Gairm

 • 22, 23, 24 Márta

Comhráite teic anseo. Ábhar agus aíonna speisialta le fógairt … 

 

Searmanas Gradaim

 • 25 Márta

Searmanas gradaim beo ar líne le ceoltóirí óga, láithreoirí óga, agus fógairt ar ghradaim! 

Rud ar bith eile?

Céard faoi bhealaí eile gur féidir le daoine óga a bheith páirteach?

Ó chluichí fíorúla, go láithreoireacht, tá níos mó bealaí ná mar a bhí ariamh do dhaoine óga a bheith páirteach i Tech Féile. Féach anseo