Tech Féile 2021 Critéir Ghradaim Tech Féile 2020

Gach eolas a bheas ag teastáil is tú ag tabhairt faoi is ag cur isteach do thionscadal Tech Féile 2021.

Eochairdhátaí do Sheoladh Isteach Tionscadail

Eochairdhátaí do Sheoladh Isteach Tionscadail

Seol isteach smaointí do thionscadail

  • 29 Eanáir 2021

Tionscadail a thabhairt chun críche agus seoladh isteach

  • 12 Márta 2021

Roinn do Thuras

Roinn do Thuras

Foirm Iarratais agus Físeán

Agus sibh ag seoladh isteach tionscadail, iarrfar ar gach scoil físeán cur i láthair AGUS Aistear Vlogála a roinnt linn.

Físeán Cur i Láthair

Físeán 3–5 nóiméad ag déanamh cur síos ar do thionscadal. Rudaí a d’fhéadfá a chur san áireamh i d’fhíseán ná: 

  • Cé sibh? Tabhair ainm do scoile, agus cén áit atá sibh lonnaithe. 
  • Líne gonta faoi céard é do thionscadal, le tuilleadh eolais faoin tionscadal ina dhiaidh sin, agus cén fáth gur roghnaidh sibh é. 
  • Cé a bhí páirteach sa tionscadal?
  • Conas a d’oibrigh sibh lena chéile ar an tionscadal? 
  • Cé mhéid ama a chaith sibh air? 
  • Céard a d’fhoghlaim sibh? 

Bainfear úsáid as na físeáin seo don mholtóireacht. Beidh an fhoirm le cur isteach ar na gradaim ar fáil anseo ó mhí Feabhra ar aghaidh. 

 

Aistear Vlogála

Chomhmaith leis an bhfíseán cur i láthair, táimid ag iarraid Vlog le d’aistear Tech Féile. Cuir grianghraif, agallaimh, físeáin – rud ar bith atá uait – isteach le d’aistear a roinnt linn trí físdialann. 

Measúnú

Measúnú

Déanfar measúnú bunaithe ar na nithe seo a leanas: 

 

An Smaoineamh

An smaoineamh é féin. 

 

Cur i Láthair

Tabharfaidh d’fhíseán cur i láthair buneolas dúinn ar do thionscadal. 

 

An Tionscadal Féin

Conas a d’éirigh leis an smaoineamh a bhí agat. Breathnóimid ar an tionscadal críochnaithe. 

 

Aistear Vlogála

Tabharfaidh d’aistear vlogála tuilleadh eolais dúinn faoin méid a rinne tú le do thionscadal.