Tech Féile 2021 Awards

Catagóirí Gradaim

Féach ar na féidearthachtaí uilig le catagóirí na bliana seo!

Catagóirí Gradaim

Táimid ag tabhairt faoi Tech Féile ar bhealach difirúil i mbliana, agus ag tabhairt níos mó ama agus tacaíochta do chuile scoil agus club óige. 

Táimid ag cur 1,000 micro:bit ar fáil do dhaltaí, chomh maith le seisiúin tacaíochta seachtainiúla le ball d’fhoireann Chlár TechSpace. Cuirfimid treoracha ar fáil do ghlantosnaitheoirí chomh maith leo siúd le níos mó taithí acu le cinntiú go bhfaigheann gach éinne deis a bheith ag foghlaim agus feabhas a chur ar a gcuid scileanna. 

Mar go mbeidh go leor agaibh ag obair ón mbaile don tréimhse romhainn, déanfaimid cinnte go mbeidh  trealamh ag gach gasúr le go mbeidh bhur scoil nó club in ann a bheith ag obair lena chéile. 

Gradam na Meán Digiteach

Gradam na Meán Digiteach

Gach Rud Digiteach

Mar a bhí le Tech Féile go dtí seo, beidh catagóir na Meán Digiteacha oscailte d’fhíseáin, podchraoltaí, físeáin cheoil, cláir faisnéise, agus ábhar ar bith cruthaitheach eile a bhaineann leis na meáin dhigiteacha atá agaibh! 

Mar sin, bígí ag taifead, bígí i mbun eagarthóireacha, agus bígí cruthaitheach! 

 

Gradam STEAM

Gradam STEAM

STEAM & Computer Science

Seo an áit do chluichí, códú, agus róbaitic! Cruthaitheach STEAM den scoth atá uainn anseo. 

I mbliana, gheobhaidh gach duine a bheas páirteach micro:bit. Tá liosta thíos de chatagóirí tionscadail atá uainn. Is cuma cén leibhéal ar a bhfuil sibh, tá tionscadail ag chuile leibhéal do na catagóirí uilig. Tá pleananna ranga don mhúinteoir, chomh maith le smaointí faoi conas forbairt a dhéanamh ar an ábhar, agus conas rud iomlán nua a dhéanamh le hábhar atá ann cheana. 

An rud atá uainn anseo ná go mbeidh gach grúpa in ann díriú isteach ar thionscadal le chéile, agus foghlaim faoi ghnéithe éagsúla  de, ach le neart deiseanna chun a bheith cruthaitheach dóibh siúd ar mhaith leo a dtionscadal a thabhairt go dtí an chéad leibhéal eile! 

Cé go bhfuil smaointí tionscadail thíos, tá an-chuid deiseanna a bheith cruthaitheach! Ar mhaith leat braiteoir a mheascadh le róbaitic? Cuir ar an eolas muid 

Más mian leat aon ghné de do thionscadal a phlé sula seolann tú isteach do chuid smaointí, tar i dteagmháil! 

Sprioc Domhanda NA 14: Aigéin Fholláin

Saol Faoi Usice

Sa chatagóir seo, tá réitithe uainn ar Sprioc Domhanda uimhir 14: Aigéin Fholláin. Seans go bhfuil tionscadal agat a dhéanann monatóireacht ar an dtimpeallacht uisceach, nó a chuidíonn chun é a ghlanadh suas? B’fhéidir go bhfuil róbat agat a théann faoi uisce? Pé smaoineamh atá agat don saol faoi uisce, ba bhreá linn é a fheiceáil! 

Seo ceann de thrí chatagóir a bhfuil baint acu le Spriocanna Domhanda na Náisiún Aontaithe. D’fhéadfadh tionscadail sa chatagóir seo a bheith i dteideal cur isteach ar ar chomórtas domhanda micr:bit, do your:bit

Sprioc Domhanda NA 3: Sláinte & Folláine

Barr do Shláinte!

Seo an áit do shláinte agus folláine. Rianaire giúmar? Nó tionscadal Seol Meangadh Gáire le tacú le meabhairshláinte? Cuirimid fáilte roimh iontráil ar bith a thacaíonn le sláinte sa chatagóir seo. 

Seo ceann de thrí chatagóir a bhfuil baint acu le Spriocanna Domhanda na Náisiún Aontaithe. D’fhéadfadh tionscadail sa chatagóir seo a bheith i dteideal cur isteach ar ar chomórtas domhanda micr:bit, do your:bit

Sprioc Domhanda NA 13: Gníomhú ar san na hAeráide

Tá cúnamh de dhíth ar an bplainéad!

Agus athrú aeráide níos tábhachtaí ná ariamh, teastaíonn uainn feiceáil céard is féidir libh chun tacú leis an Sprioc Domhanda NA seo. Ó rianaire ainmhithe go braiteoir ghréine, ní bheidh sibh gann ar smaointí don chatagóir seo! 

Seo ceann de thrí chatagóir a bhfuil baint acu le Spriocanna Domhanda na Náisiún Aontaithe. D’fhéadfadh tionscadail sa chatagóir seo a bheith i dteideal cur isteach ar ar chomórtas domhanda micr:bit, do your:bit

Réiteach don Domhan Mar Atá

Féach timpeall ort!

Tá sé in am féachaint timpeall ort agus an teiceneolaíocht a bheadh áisiúil i do shaol. Ó aláraim bhuirgléireachta agus soilse idirghníomhacha go braiteoir gaireachta, rud ar bith a chuidíonn leis an saol ó lá go lá, tá fáilte roimhe. 

Róbaitic

Cuir ag imeacht é!

Má bhogann sé, seo an áit dó. Tá lámha róbataice uainn, róbait atá in ann siúl, nó róbait atá in ann snámh, fiú. Céard iad na bealaí gur feidir leat do micro:bit a chur ag imeacht? 

Cluichíocht

Imir é!

Tabhair ar ais an Tamagotchi, téigh ag tóraíocht taisce faoi rialú raidió, nó bain úsáid as do micro:bit chun rialú a dhéanamh ar chluichí Scratch atá cruthaithe agat! Más féidir é a imirt, tá sé uainn! 

Ceol

Buille Ceoil!

Iompaigh do micro:bit isteach ina méadranóm, júcbhosca, nó cruthaigh giotár micro:bit! Rud ar bith a dhéanann ceol, torann, nó buille, tá fáilte roimhe sa chatagóir seo! 

Teicneolaíocht Inchaite

Cuir ort é!

Tá go leor bealaí le do theic a chaitheamh, agus táimid ag iarraidh iad a fheiceáil uaibh! Ó gheansaithe a lasann suas, go rianairí sláinte, tá go leor le déanamh sa chatagóir seo. 

Meascán Mearaí

Bí ag smaoineamh lasmuigh den chatagóir!

Ar ndóigh, is féidir na catagóirí a mheascadh, agus, mar shampla, róbat a théann faoi uisce a chruthú. Nó, b’fhéidir, cara ar stíl Tamagotchi a thógann céimeanna nó a thógann tusa iad. Bí cruthaiteach, agus féach an méid atá le baint amach anseo!