Gradaim Creative Tech Fest ESB

Chun do thionscadail a chur isteach ar Creative TechFest ESB, beidh ort an Google Form a líonadh amach, agus foirm cheada a uaslódáil ionas go mbeimid in ann a chinntiú go bhfuil cead tugtha ag gach TechSpásóir rannpháirteach sa thionscadal!

Téigh i dteagmháil, le do thoil, le d’Oideachasóir TechSpace áitiúil chun treoir a fháil maidir le cur isteach air, nó déan teagmháil linne!

Tá Catagóirí na nGradam Anois Beo do Bhaill Líonra TechSpace!

Catagóir STEAM

Catagóir STEAM

Ar déantóir thú? Cruthaitheoir? Innealtóir? Tástálaí? Duine a réitíonn fadhbanna?

 

Gradam STEAM

 

Ó theicneolaíocht chúnta go códú cluichí – níl srian leis na féidearthachtaí don chatagóir STEAM! Bronntar an gradam STEAM orthu siúd a thrasnaíonn teorainn, a spreagann, a léiríonn cumas na teicneolaíochta i réiteach fadhbanna an 21ú haois.

Tionscadal STEAM Inbhuanaithe 

 Inbhuanaitheacht trí mheán STEAM. Trí eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht, ealaín agus matamaitic a thabhairt le chéile, léiriú ar an ionsparáid atá de dhíth orainn ó thaobh marachtáil go hinbhuanaithe ar Domhan de atá sa tionscadal seo. 

Foinse Fuinnimh na Todhchaí

Gradam é seo do dhuine nó thionscadal a léiríonn cumas i gcruthú agus úsáid fuinnimh trí shaineolas agus tástáil ar ghnéithe leictreacha.

Gradam Innealtóir na Samhlaíochta

Modhanna simplí le fadhbanna struchtúracha casta a réiteach atá in úsáid ag an tionscadal seo. Smaoinigh as an nua agus beidh tú i d’Innealtóir Samhlaíochta TechSpace.

Catagóir na Meán Cruthaitheach

Catagóir na Meán Cruthaitheach

Ar beochantóir thú? Déantóir Scannán? Grianghrafadóir? Dearthóir? Ceoltóir? Craoltóir?

 

Léiriú Fuaime is Fearr

Tarraing amach an micreafón agus cuir isteach ar ghradam TechFest don Léiriú Fuaime is Fearr! Is féidir le gach TechSpásóir a bhfuil suim acu i gcúrsaí fuaime cur isteach ar an gcatagóir seo.

Grianghraf is Fearr

Fonn ort riamh bheith i do bhall de líonra déantóirí íomhánna? Seo do sheans! Tóg grianghraf agus seol chugainn é!

Gearrscannán is Fearr

Bí cruthaitheach le gutháin chliste agus físeáin! Seol isteach na scéalta, cláir faisnéise agus beochain is fearr atá agat agus bí istigh ar an ngradam seo. 

Físeán Ceoil is Fearr

Cruthaitheacht gan teorainn! Déan cinnte go seasann do cheol amach ar scáileán sa bhFíseán Ceoil is Fearr.

Dearadh is Fearr

Is iomaí bealach le bheith cruthaitheach. Más lógó, póstaer, nó do shuíomh idirlín féin, seans go bhfuil rud éigin cruthaithe agat cheana don ghradam seo!

Catagóir do Chruthaíocht sa Ríomheolaíocht

Catagóir do Chruthaíocht sa Ríomheolaíocht

Ar códóir thú? Smaointeoir ríomhaireachtúil? Ríomheolaí cruthaitheach?

 

Míreanna Measctha

Bronnta ar thionscadal a thugann le chéile gnéithe de ríomheolaíocht, STEAM agus na Meáin Chruthaitheacha.

Nuálaíocht sa Ríomheolaíocht

Déan forbairt ar do chuid smaointí féin, agus bain úsáid as do chuid scileanna le nuálaíocht a léiriú. Scoth na ríomheolaíochta atá uainn anseo!

Cur Chuige Cruthaitheach

An cumadóireacht agus cruthú is fearr ag baint úsáide as Scratch nó an BBC micro:bit.

Cruthaíocht sa Ríomheolaícht

 

Athchruthú 60 soicind ar an gcluiche, scannán, leabhar, greannán, buaicphointe spóirt nó clár teilifíse is fearr leat ag baint úsáide as ardán códála feiliúnach (e.g. Scratch, JavaScript, srl.).

TechSpásóir na Bliana ESB

Ainmnigh TechSpásóir na Bliana ESB!

Tá an gradam seo oscailte d’oideachasóirí le TechSpásóirí óna ngrúpa a ainmniú. Má tá tú ag obair le TechSpásóir a thug ionspráid duit, déan cinnte go gcuireann tú an t-ainm sin isteach!

Oideachasóir TechSpace na Bliana ESB

Ainmnigh an t-oideachasóir is fearr leat don ghradam Oideachasóir TechSpace na Bliana ESB!

Do na hoideachasóirí an gradam seo. Má tá aithne agat ar oibrí óige, oibrí deonach, nó muinteoir a bhfuil gradam Oideachasóir TechSpace na Bliana tuilte acu, déan cinnte go gcuireann tú iarratas isteach!

ESB Sárlaoch Inbhuanaitheachta TechSpace

Ainmnigh duine óg atá ag cruthú do na glúine romhainn!

Tá sárobair ar bun ag daoine óga TechSpace ó thaobh athrú aeráide de! I mbliana, bronnfar gradam ar dhuine óg a bhaineann úsáid as an teicneolaíocht lena gcuid smaointí ar an ábhar seo a léiriú.

Club Deonach TechSpace is Fearr

Ainmnigh do chlub deonach!

Déanann an gradam speisialta seo ceiliúradh ar an réimse leathan clubanna agus grúpaí deonacha!

Roghnófar buaiteoirí bunaithe ar a gcuid scileanna don fiche haonú haois – Cruthaíocht, Comhoibriú, Smaointeoireacht Chriticiúil, agus Cumarsáid!

Roghnófar buaiteoirí bunaithe ar a gcuid scileanna don fiche haonú haois – Cruthaíocht, Comhoibriú, Smaointeoireacht Chriticiúil, agus Cumarsáid!

Tabhair ar aird: Ní féidir ticéid a gheallúint do gach duine óg a chuireann tionscadail isteach ar ghradaim nó taispeántais. Déanfar iarracht, áfach, ticéid a roinnt ar eagraíochtaí óige agus scoileanna sa Líonra TechSpace a chur tionscadal isteach.

Tá deis ag gach tionscadal atá curtha isteach ar chatagóirí Creative TechSpace ESB a bheith ar taispeáinte i spás taispeántais Creative TechFest ESB san Ionad Comhdhála.

Má tá cúnamh ar bith de dhíth agus tú ag tabhairt faoi do thionscadal, nó á chur isteach go Creative TechFest ESB ar an 30 Deireadh Fómhair, téigh i dteagmháil, le do thoil, le Bainisteoir Clár TechSpace, Jen Hesnan, ar jenniferhesnan@camara.ie.