ESB Creative Tech Fest 2020

28 Deireadh Fómhair

Bí páirteach in Generation Tomorrow agus Spreag na Glúinte atá le teacht!

Bí páirteach sa cheiliúradh do dhaoine óga 10–18, agus faigh aitheantas ar do thionscadail agus smaointí cruthaitheacha.

Le breis is 20 catagóir ghradaim, is féidir le gach tionscadal a bheith ina chuid de thaispeántas VR, agus deis a bheith acu gradaim mór le rá a fháil trí ghradam shearmanas gradaim ar líne.

500
Daoine
óga
200
Oideachasóir TechSpace
60
Scoileanna & Eagraío...

Ar mhaith leat páirt a ghlacadh in Creative Tech Fest 2020?

Tá Catagóirí na nGradam beo! Glac páirt san ESB Creative Tech Fest agus cuir tús le hobair ar do thionscadail teicneolaíochta cruthaithí sa bhaile. Déan teagmháil le d'oideachasóir áitiúil, le hoibrí óige, le tuismitheoir nó le caomhnóir agus bí réigh le páirt a ghlacadh i Líonra TechSpace

Aimsigh do TechSpace Áitiúil
Ar mhaith leat páirt a ghlacadh in Creative Tech Fest 2020?
Catagóirí gradam ESB Creative Tech Fest Beo!

Catagóirí gradam ESB Creative Tech Fest Beo!

Tá breis is 20 gradam anois beo agsu ag glacadh le hiarratais. Fógrófar buaiteoirí trí shearmanas beo ar an 28 Deireadh Fómhair 2020. Má theastaíonn cúnamh ar bith is tú ag tabhairt do thiionscadal chun críche, nó ag cur isteach ar ESB Creative Tech Fest ar an 28 Deireadh Fómhair, téigh i dteagmháil le Bainisteoir Chlár TechSpace Jen Hesnan ar jenniferhesnan@camara.ie le cúnamh a fháil ó fhoireann chruthaitheach Camara Education Ireland. 

Gradaim

Tugtar cuireadh do dhaoine óga agus oideachasóirí ar fud Líonra TechSpace na hÉireann forbairt a dhéanamh ar smaointí cruthaitheacha agus iad a sheoladh isteach ar réimse leathan catagóir gradam in ábhar STEAM, sna Meáin Dhigiteacha, agus in ábhar Ríomheolaíochta. 

Dáta deiridh d’iontrálacha: 9 Deireadh Fómhair

Tionscadal ar bith a raibh daoine óga ag obair air i mbliana, is féidir é a chur isteach. Físeáin cheoil, fréamhshamhlacha, póstaeir, dearadh cluichí, códú, beochanú, grianghrafadóireacht – teastaíonn uainn ceiliúradh a dhéanamh air uilig! 

Taispeántas Réaltachta Fíorúla ESB CTF 2020

Taispeántas Réaltachta Fíorúla ESB CTF 2020

Féile thar a bheith éagsúil a bheas againn i mbliana! Teastaíonn uainn bhur n-aireagáin, códú, róbaitic, ciorcaid, smaointí, róbait scrioblála faiseanta, cruthaitheacht Lego a chur ar taispeáint … An bhfuil gearrscannáin, grainghraf, beochan, dearadh, léiriú fuaime gur mhaith leat a chur ar taispeáint? 

Déanfar ceiliúradh ar ‘iontrálacha ESB Creative Tech Fest le Taispeántas Réaltachta Fíorúla mar chuid den cheiliúradh ar an 28 Deireadh Fómhair! 

Féach ar chuid de na buaiteoirí go dtí seo! 

Féilte Creative Tech Fest atá thart

ESB Creative Tech Fest 2020

ESB Creative Tech Fest 2020

ESB Creative Tech Fest 2019

ESB Creative Tech Fest 2019

ESB Creative Tech Fest 2018

ESB Creative Tech Fest 2018

ESB Creative Tech Fest 2018

ESB Creative Tech Fest 2018

Creative Tech Fest 2017

Creative Tech Fest 2017

Creative Tech Fest 2017

Creative Tech Fest 2017

Creative Tech Fest 2016

Creative Tech Fest 2016

Creative Tech Fest 2015

Creative Tech Fest 2015

Creative Tech Fest 2014

Creative Tech Fest 2014

ESB Sárlaoch Inbhuanaitheachta TechSpace

Ainmnigh duine óg atá ag cruthú do na glúine romhainn!

Tá sárobair ar bun ag daoine óga TechSpace ó thaobh athrú aeráide de! I mbliana, bronnfar gradam ar dhuine óg a bhaineann úsáid as an teicneolaíocht lena gcuid smaointí ar an ábhar seo a léiriú.

TechSpásóir na Bliana ESB

Ainmnigh TechSpásóir na Bliana ESB!

Tá an gradam seo oscailte d’oideachasóirí le TechSpásóirí óna ngrúpa a ainmniú. Má tá tú ag obair le TechSpásóir a thug ionspráid duit, déan cinnte go gcuireann tú an t-ainm sin isteach!

Oideachasóir TechSpace na Bliana ESB

Ainmnigh an t-oideachasóir is fearr leat don ghradam Oideachasóir TechSpace na Bliana ESB!

Do na hoideachasóirí an gradam seo. Má tá aithne agat ar oibrí óige, oibrí deonach, nó muinteoir a bhfuil gradam Oideachasóir TechSpace na Bliana tuilte acu, déan cinnte go gcuireann tú iarratas isteach!

Ríomheolaíocht Chruthaitheach

Ar códóir thú? Smaointeoir ríomhaireachtúil? Ríomheolaí cruthaitheach?

Déan forbairt ar do chuid smaointí féin, agus bain úsáid as do chuid scileanna le nuálaíocht a léiriú. Scoth na ríomheolaíochta atá uainn anseo! Bronnta ar thionscadal a thugann le chéile gnéithe de ríomheolaíocht, STEAM agus na Meáin Chruthaitheacha.

Beidh duaiseanna ar fháil ar an 28ú lá sna gcatagóirí – 

Míreanna Measchta agus Nuálaíocht sa Ríomheolaíocht

Na Meáin Chruthaitheacha

Ar beochantóir thú? Déantóir Scannán? Grianghrafadóir? Dearthóir? Ceoltóir? Craoltóir?

Tarraing amach an micreafón, an gceamara, na bogearraí cruthaitheacha agus cuir isteach ar ghradam na méain chruthaitheacha le haghaidh ESB Cretaive Tech Fest 2020. Is féidir le gach TechSpásóir a bhfuil suim acu i gcúrsaí fuaime cur isteach ar an gcatagóirí seo.

Beidh duaiseanna ar fháil ar an 28ú lá sna gcatagóirí – 

Léiriú Fuaime is Fearr, Grianghraf is Fearr, Gearrscannán is Fearr, Físeán Ceoil is Fearr agus an Dearadh is Fearr . 

Gradaim STEAM

Ar déantóir thú? Cruthaitheoir? Innealtóir? Tástálaí? Duine a réitíonn fadhbanna?

Ó theicneolaíocht chúnta go códú cluichí – níl srian leis na féidearthachtaí don chatagóir STEAM! Bronntar an gradam STEAM orthu siúd a thrasnaíonn teorainn, a spreagann, a léiríonn cumas na teicneolaíochta i réiteach fadhbanna an 21ú haois.

Beidh duaiseann ar fháil go gradaim STEAM – 

Gradam STEAM, Tionscadal STEAM Inbhuanaithe, Foinse Fuinnimh na Todhchaí, Gradam Innealtóir na Samhlaíochta

Club Deonach TechSpace is Fearr

Ainmnigh do chlub deonach!

Déanann an gradam speisialta seo ceiliúradh ar an réimse leathan clubanna agus grúpaí deonacha!

Freagróir Comhphobail TechSpace na Bliana

Ainmnigh duine óg nó grúpa i do phobal áitiúil a thacaigh le do TechSpace. Ba bhliain dhúshlánach ó thaobh an oideachais de í 2020, ach spreagadh croth na nuálaíochta. Ainmnigh duine óg nó grúpa ó do theach nó ó do phobal áitiúil a thacaigh leat dul i mbun na cruthaitheachta, na cumadóireachta agus an inspreagaidh in ainneoin na ndeacrachtaí. Ceannródaíocht chun ár mianta go léir a fheabhsú!

TechSpásóir Idirnáisiúnta na Bliana

Ainmnigh grúpa nó duine óg atá ag obair go cruthaitheach agus digiteach lasmuigh d’Éireann. Tugaimid cuireadh daoibh bhur dtionscadail a sheoladh isteach agus daoine óga ó áit ar bith ar fud na cruinne a ainmniú! Thug an ghéarchéim dhomhanda níos gaire dá chéile muid, agus i mbliana, is féidir le duine ar bith a bheith páirteach go digiteach. Mar sin, bí páirteach!