Creative Tech Fest ESB

30 Deireadh Fómhair @ An Ionad Comhdhála

Déanfaidh ESB Creative Tech Fest saothar daoine óga, oibrithe óige agus múinteoirí a ghlac páirt i gclár TechSpace a cheiliúradh agus a gcruthaitheacht dhigiteach, a gcumadóireacht innealtóireachta agus a n-inspioráid eolaíochta do na glúine atá le teacht a chur ar taispeáint an 30 Deireadh Fómhair 2019 san Ionad Comhdhála.

285
Daoine
óga
108
Oideachasóir TechSpace
42
Scoileanna & Eagraío...

Ar mhaith leat páirt a ghlacadh in Creative Tech Fest 2019?

Aimsigh do TechSpace áitiúil

Cláraigh do chuid spéise
Ar mhaith leat páirt a ghlacadh in Creative Tech Fest 2019?

ESB Creative Tech Fest 2019

IONAD COMHDHÁLA, BAILE ÁTHA CLIATH

Cathain, cén áit, céard?

IONAD COMHDHÁLA, BAILE ÁTHA CLIATH

11r.n–4.30i.n ar an 30 Deireadh Fómhair 2019

Is ceiliúradh náisiúnta do TechSpásóirí ar fud na hÉireann é Creative Tech Fest ESB chun dul i mbun na cruthaitheachta, na cumadóireachta agus na spreagthachta le Líonra TechSpace trí ghradam, ceardlanna agus taispeántais i STEAM agus sa Chruthaitheacht Dhigiteach!

I mbliana, osclóidh comhpháirtithe agus oibrithe deonacha atá ag obair le Camara na doirse do bhreis is 500 duine óg agus oideachasóirí ó TechSpaces atá rannpháirteach in eagraíochtaí óige áitiúla agus i scoileanna ar fud na hÉireann.

Téigh i dteagmháil leis an Oifigeach TechSpace i do cheantar, nó Oifigeach Oideachais TechSpace le tuilleadh eolais a fháil  faoi cur isteach ar na gradaim, nó na ceardlanna. 

Catagóirí Gradam Creative Tech Fest ESB Beo!

Catagóirí Gradam Creative Tech Fest ESB Beo!

Gradaim TechSpace ESB | Ríomheolaíocht Cruthaitheach | Na Meáin Chruthaitheacha | STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math)

Beidh os cionn 20 gradam tugtha do TechSpásóirí agus Oideachasóirí TechSpace ó thionscadail óige in Éirinn. 

Má theastaíonn aon chúnamh uait do thionscadail a thabhairt chun críche, nó do thionscadal a thabhairt chuig Creative Tech Fest ESB ar an 30 Deireadh Fómhair, téigh i dteagmháil le Bainisteoir Clár TechSpace Jen Hesnan ar  jenniferhesnan@camara.ie chun tacaíocht a fháil ó Camara Education Ireland. 

 

Alicia O'Sullivan

Aoichainteoirí Óige TechSpace

Alicia O'Sullivan

Beidh Alicia ag caint linn faoina bliain mar TechSpásóir na Bliana ESB 2018!

In 2017 thosaigh Alicia ag obair le YMCA Ireland agus leis an eagraíocht seo thosaigh sí ag forbairt a scileanna sna meáin dhigiteacha maidir le habhcóideacht agus cruthaitheacht. In 2018 bhuaigh sí meantóireacht le BSL mar ‘TechSpacer na Bliana’ as a rannpháirtíocht den scoth i dtionscadail chruthaitheachta digití agus úsáid á baint aici as uirlisí digiteacha chun athrú sóisialta a bhaint amach. In 2019 d’aimnigh Club Leon na hÉireann ina hAmbasadóir Óige í agus thosaigh sí ag forbairt ‘Generation Z’, tionscadal a bhfuil sé mar aidhm aige cabhrú le tuismitheoirí a bpáistí a thuiscint agus cumarsáid a dhéanamh i ndáil le shaincheisteanna éagsúla dá leithéidí meabhairshláinte agus cúrsaí LADT+. Tá Alicia ar dhuine de na mílte stailceoirí ar son na hAeráide ar fud an domhain agus tá sí paiseanta faoi ghuth agus rannpháirtíocht óige. Labhair sí ag Cruinniú Mullaigh Shaibhreas ár nAigéan i mí an Mheithimh seo caite, i láthair an Iar-Rúnaí Stáit, John Kerry, An Tánaiste agus 30 Náisiún beag Oileánda. Ainmníodh ina hAmbasadóir Óg Aigéan na hÉireann í agus roghnaigh an Roinn Gnóthaí Eachtracha í chun ionadaíocht a dhéanamh thar ceann na hÉireann ag Cruinniú Mullaigh Aeráide Óige na Náisiún Aontaithe i Nua-Eabhrac.

Ciara-Beth Ní Ghríofa

Aoichainteoirí Óige TechSpace

Ciara-Beth Ní Ghríofa

Is é misean Ciara-Beth a léiriú do saol nach é an tUathachas bun agus barr an duine ar a bhfuil sé. Rinne sí an Ardteistiméireacht i gColáiste an Eachréidh, i mBaile Átha an Rí, i an Mheithimh 2018 agus tá sí ag déanamh staidéir ar Shíceolaíocht agus Ríomhaireacht in UCC anois ar Scoláireacht Nuálaíochta/Fiontraíochta Quercus. Fuair sí an scoláireacht mar thoradh ar an aip a chruthaigh sí, dar teideal “MiContact”, arb é is aidhm leis cabhrú le daoine atá ar Speictream an Uathachais teagmháil súl a dhéanamh agus a choinneáil ar bhealach atá compordach dóibh. Mar thoradh ar an aip sin, thaistil sí ar fud an domhain le UNESCO agus ba mhór an onóir di gur aimníodh mar Cheannaire Déagóirí Domhanda 2018 í leis an bhfondúireacht We Are Family. Sheol sí MiContact ag tús 2019 agus tá súil aici leanúint uirthi ag forbairt acmhainní digiteacha chun cabhrú le daoine atá ar Speictream an Uathachais sa bhliain atá romhainn

Jordan Casey

Aoichainteoirí Óige TechSpace

Jordan Casey

Is fiontraí agus ríomhchláraitheoir féin-mhúinte as Éirinn é Jordan Casey, atá 19 mbliana d’aois agus a ainmníodh i gcomhair BAFTA. Ó bhí sé 9 mbliana d’aois, bhunaigh Jordan roinnt comhlachtaí nua teicneolaíochta agus bhain sé cáil amach dó féin mar eiseamláir dhomhanda na fiontraíocht óige. Is fiontraí agus ríomhchláraitheoir féin-mhúinte as Éirinn é Jordan Casey, atá 19 mbliana d’aois agus a ainmníodh i gcomhair BAFTA. Ó bhí sé 9 mbliana d’aois, bhunaigh Jordan roinnt comhlachtaí nua teicneolaíochta agus bhain sé cáil amach dó féin mar eiseamláir dhomhanda na fiontraíocht óige.Bain an cluiche a chruthaigh sé barr na gcairteanna ó thaobh aipeanna de amach, agus sa dá bhliain, beagnach, atá caite ó shin, tá oiread baint amach aige nach mbainfeadh daoine a bheadh dhá oiread, nó trí oiread fiú, a aoise amach. Bhunaigh sé a chomhlach féin, Casey Games. Dhear sé níos mó cluichí i gcomhair iOS agus Flash, agus tugadh cuireadh dó cainteanna TED a thabhairt, cur i láthair a dhéanamh ag Féile iomráiteach Cannes Lions Festival for Creativity in Communications agus labhairt le fiontraithe ag imeachtaí in Silicon Valley agus ar fud an domhain.

Taispeántais na Meán Cruthaitheacha

An bhfuil scannán gearr, grianghrafadóireacht, beochan, mír dheartha, léiriú fuaime nó fiú ceol agat ba mhaith leat a cheiliúradh? Déanfar na hiontrálacha do ghradaim ESB Tech Tech Fest a cheiliúradh i Spás Taispeántais na Cruthaitheachta Digití i mbliana. Mar sin, glac do chuid ama chun blaiseadh a fháil de ghuth náisiúnta na n-óg ó Ghrúpaí TechSpace ó bhreis agus 20 contae! Bí ag faire amach do dhealbhóireacht mhapála teilgin agus d’ardán an mhicreafóin oscailte! Abair linn é má bhíonn aon tacaíocht uait chun do thionscadail a bhogadh, a phriontáil nó a sheachadadh agus déanfaimid cinnte de go mbeidh an tacaíocht agat chun do chuid cruthaitheachta a chur ar taispeáint!

Taispeántais STEAM

Taispeántais STEAM

Taispeáin do thionscadal nó déan iontais de thaispeántais 5 nóiméad ina dtaispeánfar Nuálachtaí agus Inspioráidí Teicneolaíochta i i Spás Taispeántais STEAM ag féile na bliana seo. Má tá tionscadal agat ba mhaith leat a thaispeáint, nó labhairt faoi, ó do Ghrúpa TechSpace, cuir in iúl dúinn é agus déanfaimid cinnte go bhfaighidh tú ardán! 

Seomra faoi leith chun aireagáin, cláir, róbataic, ciorcaid, réitigh, microbit, arduinos, holagram, sádráil, uirlisí ceoil lámhdhéanta, carranna rásaíochta, scribblebot faisin, cumadóireachtaí lego… agus cibé rud eile ar féidir smaoineamh air ó do ghrúpa TechSpace a chur ar taispeáint! Maidir le rud ar bith a chuirfear isteach i gcomhair gradaim, tabharfar cuireadh go huathoibríoch daoibh é a chur i láthair sa Spás Taispeántais STEM. Déan teagmháil le Foireann TechSpace agus déanfaimid cinnte go mbeidh do thionscadal ann ar an lá!

Catagóirí Gradaim CTF ESB Beo! Cuir isteach do thionscadal anois!