Imeachtaí

30 DF 2019
Creative Tech Fest ESB

Creative Tech Fest ESB

A gcruthaitheacht dhigiteach, a n-aireagáin innealtóireachta agus a n-inspioráidí eolaíochta ar taispeáint acu.

Déanfaidh ESB Creative Tech Fest saothar daoine óga, oibrithe óige agus múinteoirí a ghlac páirt i gclár TechSpace a cheiliúradh ach a gcruthaitheacht dhigiteach, a gcumadóireacht innealtóireachta agus a n-inspioráid eolaíochta do na glúine atá le teacht a chur ar taispeáint an 30 Deireadh Fómhair 2019 san Ionad Comhdhála.

14 Máir 2019
Tech Féile

Tech Féile

An ceiliúradh náisiúnta is mó do dhaoine óga in Éirinn chun sárthaispeántas a dhéanamh ar a dtionscadáil teicneolaíochta cruthaitheacha trí Ghaeilge

Is é Tech Féile an ceiliúradh náisiúnta is mó do dhaoine óga in Éirinn chun sárthaispeántas a dhéanamh ar a dtionscadáil teicneolaíochta cruthaitheacha trí Ghaeilge agus tá sé ar siúl ar an 14ú Márta sa Dubhlann i nGaillimh. Beidh aitheantas a fháil ag níos mó ná 250 daoine óga ó níos mó ná 40 scoil de bharr a gcuid aireagáin, a gcuid ábhar chruthaitheacha agus a gcuid inspioráide atá á gcruthú tríd a hub Clár TechSpace áitiúla.

20 Iúil 2019
Maker Bhaile Átha Cliath

Maker Bhaile Átha Cliath

Taispeántas don teaghlach ar fad ar an gcumadóireacht, ar an gcruthaitheacht agus ar an tseiftiúlacht, agus ceiliúradh ar ghluaiseacht an déantóra.

Is imeacht saor in aisce, a reáchtáltar don phobal é Maker Bhaile Átha Cliath, a reáchtálfar Dé Sathairn an 20 Iúil 2019 i gCearnóg Mhuirfean.
Eispéireas “taispeáin agus inis” a bhíonn ann, mar a mbeidh deis ag cumadóirí/déantóirí, a fuair cuireadh de bhun glao oscailte, a saothar a thaispeáint ag imeacht lena mbaineann atmaisféar carnabhail.
Taispeántas don teaghlach ar fad ar an gcumadóireacht, ar an gcruthaitheacht agus ar an tseiftiúlacht, agus ceiliúradh ar ghluaiseacht an déantóra atá ann.

Is áit í ar féidir le daoine a bhfuil á dhéanamh acu a chur ar taispeáint agus a bhfuil siad a fhoghlaim a roinnt.
I measc na ndéantóirí bíonn daoine a chuireann spéis sa teicneolaíocht, ceardaithe, oideachasóirí, smaointeoirí, lucht caithimh aimsire, innealtóirí, ealaíontóirí, clubanna eolaíochta, mic léinn, údair agus taispeántóirí tráchtála.

Baineann gach aois agus cúlra leo agus tagann siad ann ó ar fud na hÉireann agus thar lear.
Is é misean Maker Bhaile Átha Cliath déantóirí na hÉireann a chur ar an eolas agus a nascadh le chéile ar bhealach spraíúil, agus an chéad ghlúin eile de dhéantóirí agus d’aireagóirí in Éirinn a spreagadh.

Na Meáin Shóisialta

Lean orainn...
Is breá linn an méid a dhéanaimid!