ESB Creative Tech Fest 2020


An 28 Deireadh Fómhair 2.30p.m. – 4p.m.

Bí páirteach in Generation Tomorrow agus Spreag na Glúinte atá le teacht!

Íoslódáil an Aip Zappar ar do ghuthán agus zapáil na cóid ar do phóstaer réaltachta treisithe chun eolas breise a fháil faoin ócáid!

Oscailte do daoine óige, oideacheasorí agus eagaraíochtaí ag glacfaidh páirt sa Clár TechSpace ar fud na tíre.

Logáil isteach agus a gcuid cruthúchán, aireagán agus inspioráidí a cheiliúradh go fíorúil . #ESBCREATIVETECH !

1000
DUINE ÓG
200
OIDEACHASÓIR
60
MOL TECHSPACE

Cad a bheidh ar siúl ag ESB Creative Tech Fest na bliana seo?

Gheobhaidh breis agus 60 eagraíocht óige áitiúil agus scoil rannpháirteach ar fud na hÉireann atá sa Chlár TechSpace Pacáistí Cóisire ESB Creative Tech Fest, pacáistí a thabharfaidh inspreagadh duit agus a cuideoidh leat a bheith rannpháirteach ar an lá!

Aimsigh do TechSpace Áitiúil
Cad a bheidh ar siúl ag ESB Creative Tech Fest na bliana seo?

Ócáid Náisiúnta a bhfuil Cur Chuige Réigiúnach aici! Tugtar cuireadh do bhreis agus 1,000 duine óg ó chlubanna óige, ó scoileanna agus ó ghaelscoileanna ar fud na hÉireann logáil isteach agus a gcuid cruthúchán, aireagán agus inspioráidí a cheiliúradh go fíorúil.

Craoladh Náisiúnta ESB Creative Tech Fest!

Craoladh Náisiúnta ESB Creative Tech Fest!

Craolfar an ócáid bheo agus beidh teacht uirthi i dtithe, i gclubanna óige nó i scoileanna TechSpacers óga ar fud na tíre idir 2.30pm agus 4p.m.  an 28 Deireadh Fómhair. Mar aon le breis agus 20 buaiteoir gradaim a fhógairt an lá sin, beidh taibheoirí óga ar stáitse agus cloisfear cainteanna spreagúla teicneolaíochta óna leithéidí Daithí Ó Sé, Chris is Ainm Dom and Cairde.

Gailearaí Réaltachta Fíorúla!

Gailearaí Réaltachta Fíorúla!

Cuirfear breis agus 150 tionscadal sa teicneolaíocht chruthaitheach de chuid TechSpacers ar fud na hÉireann ar taispeáint i nGailearaí náisiúnta Réaltachta Fíorúla TechSpace.

Beidh teacht agat air ar do ghuthán nó ar fheistí eile, ach cuirfidh Fearas Cinn Réaltachta Fíorúla ESB Creative Tech Fest go mór leis an eispéireas – beidh tú in ann siúl thart, féachaint ar thionscadail eile agus a bheith rannpháirteach i dtaispeántas uathúil óige!

Tóraíocht Taisce Réaltachta Fíorúla

Tóraíocht Taisce Réaltachta Fíorúla

Bí ag súil le Tóraíocht Taisce Réaltachta Fíorúla a mbeidh Spotduaiseanna ag gabháil leis ar an lá. Déan do shlí timpeall an ghailearaí agus aimsigh rudaí agus seomraí rúnda a thástálfaidh do scileanna STEAM agus Cruthaitheachta Digití. Is féidir leat cur isteach ar dhuaiseanna a oiread babhtaí agus is mian leat agus coinnigh súil ar chainéil meán sóisialta TechSpace idir 2.30pm agus 4p.m. ar an lá féachaint ar bhuaigh tú spotdhuais!

Buaiteoirí Míosúla TechSpace Fógartha!

Buaiteoirí Míosúla TechSpace Fógartha!

Tugadh aitheantas do Bhuaiteoirí Míosúla TechSpace cheana féin as an obair iontach a rinne siad – Féach ar chuid de na tionscadail Techspade agus na daoine a bhuaigh go dtí seo. Idir rap faoin imní agus tionscadal códúcháin a fhiosraíonn an saol ar speictream an uathachais … tá guth cruthaitheach ag daoine óga agus tá teicneolaíochtaí á n-úsáid acu chun é sin a chur i láthair!

Féilte Creative Tech Fest atá thart

ESB Creative Tech Fest 2020

ESB Creative Tech Fest 2020

ESB Creative Tech Fest 2019

ESB Creative Tech Fest 2019

ESB Creative Tech Fest 2018

ESB Creative Tech Fest 2018

ESB Creative Tech Fest 2018

ESB Creative Tech Fest 2018

Creative Tech Fest 2017

Creative Tech Fest 2017

Creative Tech Fest 2017

Creative Tech Fest 2017

Creative Tech Fest 2016

Creative Tech Fest 2016

Creative Tech Fest 2015

Creative Tech Fest 2015

Creative Tech Fest 2014

Creative Tech Fest 2014

ESB Sárlaoch Inbhuanaitheachta TechSpace

Ainmnigh duine óg atá ag cruthú do na glúine romhainn!

Tá sárobair ar bun ag daoine óga TechSpace ó thaobh athrú aeráide de! I mbliana, bronnfar gradam ar dhuine óg a bhaineann úsáid as an teicneolaíocht lena gcuid smaointí ar an ábhar seo a léiriú.

TechSpásóir na Bliana ESB

Ainmnigh TechSpásóir na Bliana ESB!

Tá an gradam seo oscailte d’oideachasóirí le TechSpásóirí óna ngrúpa a ainmniú. Má tá tú ag obair le TechSpásóir a thug ionspráid duit, déan cinnte go bhfuil tú linn ag ESB Creative Tech Fest ar an 28ú lá!

Oideachasóir TechSpace na Bliana ESB

Ainmnigh an t-oideachasóir is fearr leat don ghradam Oideachasóir TechSpace na Bliana ESB!

Do na hoideachasóirí an gradam seo. Má tá aithne agat ar oibrí óige, oibrí deonach, nó muinteoir a bhfuil gradam Oideachasóir TechSpace na Bliana tuilte acu, déan cinnte go bhfuil tú linn ag ESB Creative Tech Fest ar an 28ú lá!

Ríomheolaíocht Chruthaitheach

Ar códóir thú? Smaointeoir ríomhaireachtúil? Ríomheolaí cruthaitheach?

Déan forbairt ar do chuid smaointí féin, agus bain úsáid as do chuid scileanna le nuálaíocht a léiriú. Scoth na ríomheolaíochta atá uainn anseo! Bronnta ar thionscadal a thugann le chéile gnéithe de ríomheolaíocht, STEAM agus na Meáin Chruthaitheacha.

Beidh duaiseanna ar fháil ar an 28ú lá sna gcatagóirí – 

Míreanna Measchta agus Nuálaíocht sa Ríomheolaíocht

Na Meáin Chruthaitheacha

Ar beochantóir thú? Déantóir Scannán? Grianghrafadóir? Dearthóir? Ceoltóir? Craoltóir?

Tarraing amach an micreafón, an gceamara, na bogearraí cruthaitheacha agus cuir isteach ar ghradam na méain chruthaitheacha le haghaidh ESB Cretaive Tech Fest 2020. Is féidir le gach TechSpásóir a bhfuil suim acu i gcúrsaí fuaime cur isteach ar an gcatagóirí seo.

Beidh duaiseanna ar fháil ar an 28ú lá sna gcatagóirí – 

Léiriú Fuaime is Fearr, Grianghraf is Fearr, Gearrscannán is Fearr, Físeán Ceoil is Fearr agus an Dearadh is Fearr . 

Gradaim STEAM

Ar déantóir thú? Cruthaitheoir? Innealtóir? Tástálaí? Duine a réitíonn fadhbanna?

Ó theicneolaíocht chúnta go códú cluichí – níl srian leis na féidearthachtaí don chatagóir STEAM! Bronntar an gradam STEAM orthu siúd a thrasnaíonn teorainn, a spreagann, a léiríonn cumas na teicneolaíochta i réiteach fadhbanna an 21ú haois.

Beidh duaiseann ar fháil go gradaim STEAM – 

Gradam STEAM, Tionscadal STEAM Inbhuanaithe, Foinse Fuinnimh na Todhchaí, Gradam Innealtóir na Samhlaíochta

Club Deonach TechSpace is Fearr

Ainmnigh do chlub deonach!

Déanann an gradam speisialta seo ceiliúradh ar an réimse leathan clubanna agus grúpaí deonacha!

Freagróir Comhphobail TechSpace na Bliana

Ainmnigh duine óg nó grúpa i do phobal áitiúil a thacaigh le do TechSpace. Ba bhliain dhúshlánach ó thaobh an oideachais de í 2020, ach spreagadh croth na nuálaíochta. Ainmnigh duine óg nó grúpa ó do theach nó ó do phobal áitiúil a thacaigh leat dul i mbun na cruthaitheachta, na cumadóireachta agus an inspreagaidh in ainneoin na ndeacrachtaí. Ceannródaíocht chun ár mianta go léir a fheabhsú!

TechSpásóir Idirnáisiúnta na Bliana

Ainmnigh grúpa nó duine óg atá ag obair go cruthaitheach agus digiteach lasmuigh d’Éireann. Tugaimid cuireadh daoibh bhur dtionscadail a sheoladh isteach agus daoine óga ó áit ar bith ar fud na cruinne a ainmniú! Thug an ghéarchéim dhomhanda níos gaire dá chéile muid, agus i mbliana, is féidir le duine ar bith a bheith páirteach go digiteach. Mar sin, bí páirteach!