Déan Teagmháil Linn

Má tá suim agat tacú le forbairt daoine óga in Oideachas Cruthaitheachta Digití agus STEAM, líon isteach an fhoirm teagmhála thíos.

  Líonra Ar Líne TechSpace

  Cabhraíonn Líonra Ar Líne TechSpace le hoideachasóirí atá ag obair le daoine óga teicneolaíocht a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus timpeallachtaí foghlama a chruthú a ligeann do dhaoine óga a lánchumas a bhaint amach ach acmhainní atá dírithe ar thorthaí a chur ar fáil mar aon le tacaíocht leanúnach a bhaineann go sonrach le hábhair faoi leith agus deis piarfhoghlama.

  Líonra Ar Líne TechSpace

   

  • Bí ag fiosrú leat agus tabhair an teicneolaíocht isteach i do chláir agus i do thionscadail
  • Cuir le do mhuinín le tacar eile scileanna agus eolais éifeachtaigh
  • Fiosraigh an bhaint atá ann le do chuid oibre ó lá go lá agus faigh amach cén chaoi a rachfar i bhfeidhm ar dhaoine óga
  • Téigh i ngleic le cibé doicheall a bheadh ort roimh theicneolaíocht nua, roimh chleachtais nua agus bí cothrom le dáta
  • Cothaigh cairdeas de bhun comhthaithí agus piarmhalartú eolais
  • Bíodh teacht agat ar acmhainní atá dírithe ar thorthaí chun riachtanais na ndaoine óga agus rath do chláir a phleanáil