Cúrsaí Oiliúna

Ar mhaith leat daoine óga a spreagadh i do scoil nó i do ghrúpa óige?

Glac páirt i gcúrsa oiliúna agus bí i do bhall de líonra Oideachasóirí Deimhnithe TechSpace atá ag méadú leis. D’fhéadfá a bheith i dteideal cur isteach ar cheann de na deiseanna oiliúna agus tacaíochta urraithe atá againn – cliceáil thíos chun a thuilleadh eolais a fháil.

Deiseanna Urraithe

STEAM

CÚRSA CEITHRE SEACHTAINE

Tús a chur le STEAM in Obair Óige

Tá an cúrsa ar líne seo dírithe ar oibrithe óige nó oideachasóirí san earnáil óige a bhfuil suim acu foghlaim faoi ghníomhaíochtaí STEAM a úsáid chun daoine óga a mhealladh le tionscadail spraíúla, chruthaitheacha agus nuálacha – agus nach bhfuil a fhios aici nó aici cá dtosóidh sé nó sí!

 

Déanfaidh na rannpháirtithe:

 • Gníomhaíocht Ghrúpa 1 Uair an Chloig an Ghrúpa ar Líne le Teagascóir an Chúrsa chun gníomhaíocht STEAM a fhoghlaim agus foghlaim conas an trealamh agus na huirlisí a úsáid.
 • 1 uair an chloig d’fhoghlaim féintreoraithe ar líne (teoiric).
 • Seisiún 1 uair an chloig le daoine óga.
 • Teastas Oideachasóra TechSpace ar chríochnú an chúrsa.

STEAM

CÚRSA 3 LÁ

Oiliúint Phearsanta um STEAM i dTimpeallachtaí Óige

Tá an cúrsa seo dírithe ar oibrithe óige nó oideachasóirí san earnáil óige a bhfuil suim acu foghlaim faoi ghníomhaíochtaí STEAM a úsáid chun daoine óga a mhealladh le tionscadail spraíúla, chruthaitheacha agus nuálacha – agus nach bhfuil a fhios aici nó aici cá dtosóidh sé nó sí!

 

Oiliúint Phearsanta:

 • Cur chuige foghlama de bhun a dhéanta, 7 n-uair an chloig in aghaidh an lae.
 • Oiliúint 1 lae i mbunscileanna – Ciorcaid, sádráil, seoltacht.
 • Oiliúint 2 Lá i mbunscileanna breise – róbataic, priontáil 3d.
 • 12 Rannpháirtí ar a mhéad.
 • Teastas Oideachasóra TechSpace

STEAM

CÚRSA CEITHRE SEACHTAINE

Buneolas ar an Eolaíocht Ríomhaireachta

Feileann an cúrsa seo oibrí óige nó oideachasóir a bhfuil spéis aige nó aici foghlaim conas bunús na hEolaíochta Ríomhaireachta a úsáid chun daoine óga a mhealladh i dtionscadail spraíúla, chruthaitheacha agus nuálacha.

 

Déanfaidh na rannpháirtithe: 

 • Cur chuige foghlama de bhun a dhéanta, 7 n-uair an chloig in aghaidh an lae.
 • Oiliúint 1 lae i mbuneolas ar Churaclam Códúcháin agus smaointeoireacht ríomhaireachtúil.
 • Oiliúint 2 lá i mbuneolas ar Chódú agus Róbataic.
 • 12 Rannpháirtí ar a mhéad.
 • Teastas Oideachasóra TechSpace

An Chruthaitheacht Dhigiteach

CÚRSA CEITHRE SEACHTAINE

Cúrsa ar líne san Iriseoireacht Shoghluaiste (MoJo)

Faigh amach cad iad na buneilimintí a bhaineann le físeáin a dhéanamh ar ghuthán cliste lenár gcúrsa MoJo. Leagadh an cúrsa ar líne seo amach d’oibrithe óige, d’oideachasóirí agus d’oibrithe deonacha agus déanann sé eolas teicniúil a mheascadh le smaointe tionscadail nuálacha chun daoine óga a chur i mbun gníomhaíochtaí foghlama atá spraíúil agus cruthaitheach agus úsáid á bhaint acu as gléas soghluaiste.

 

Déanfaidh na rannpháirtithe: 

 • Gníomhaíocht Ghrúpa 1 Uair an Chloig an Ghrúpa ar Líne le Teagascóir an Chúrsa chun gníomhaíocht MoJo a fhoghlaim agus foghlaim conas an trealamh agus na huirlisí a úsáid.
 • 1 uair an chloig d’fhoghlaim féintreoraithe ar líne.
 • Seisiún 1 uair an chloig le daoine óga.
 • Teastas Oideachasóra TechSpace ar chríochnú an chúrsa.

 

 

An Chruthaitheacht Dhigiteach

OILIÚINT 1 NÓ 2 LÁ

Cúrsa pearsanta san Iriseoireacht Shoghluaiste (MoJo)

Faigh amach cad iad na buneilimintí a bhaineann le físeáin a dhéanamh ar ghuthán cliste lenár gcúrsa MoJo. Leagadh an cúrsa oiliúna lae seo amach d’oibrithe óige, d’oideachasóirí agus d’oibrithe deonacha agus déanann sé eolas teicniúil a mheascadh le smaointe tionscadail nuálacha chun daoine óga a chur i mbun gníomhaíochtaí foghlama atá spraíúil agus cruthaitheach agus úsáid á bhaint acu as gléas soghluaiste.

 

Déanfaidh na rannpháirtithe:  

 • Cur chuige foghlama de bhun a dhéanta, 7 n-uair an chloig in aghaidh an lae.
 • Oiliúint 1 Lae, um Buneolas chun Scannánaíocht a éascú.
 • Oiliúint 2 Lá um Buneolas chun Scannánaíocht Scáileáin Ghlais a éascú.
 • 12 Rannpháirtí ar a mhéad.
 • Teastas Oideachasóra TechSpace ar a chríochnú.

An Chruthaitheacht Dhigiteach

OILIÚINT 1 NÓ 2 LÁ

Cúrsa pearsanta um Léiriú Físe i dTimpeallachtaí Óige

Is ann don oiliúint seo chun a chur ar chumas oibrithe óige agus oideachasóirí scileanna a shealbhú agus eolas a fháil i ndáil le háisitheoireacht a dhéanamh d’eispéisis ar ardchaighdeán a bhaineann leis na meáin chruthaitheacha. Scrúdóidh rannpháirtithe formáidí agus stíleanna, foghlaimeoidh siad conas tacú leis an óige i rith an phróisis léirithe, le taispeáintais agus an leas is fearr a bhaint as scileanna chun bogearraí déantúsaíochta sna meáin chruthaitheacha a úsáid.

 

Déanfaidh na rannpháirtithe:  

 • Cur chuige foghlama de bhun a dhéanta, 7 n-uair an chloig in aghaidh an lae.
 • Oiliúint 1 Lae, um Buneolas chun Scannánaíocht a éascú.
 • Oiliúint 2 Lá um Buneolas chun Dearthóir Grafaice a éascú.
 • 12 Rannpháirtí ar a mhéad.
 • Teastas Oideachasóra TechSpace ar a chríochnú.

Cúrsaí Saincheaptha

OILIÚINT 1 NÓ 2 LÁ

Cúrsa Saincheaptha TechSpace

Feileann an cúrsa seo oibrí óige nó oideachasóir nach bhfuil cinnte nó a bhfuil smaoineamh faoi leith aige nó aici faoin gcineál tacaíochta agus oiliúna atá de dhíth air nó uirthi. Ar fáil sa Chruthaitheacht Dhigiteach, i STEAM nó i dTeicneolaíochtaí atá ag Teacht Chun Cinn.

 

Déanfaidh na rannpháirtithe:  

 • Cur chuige Foghlama de bhun a Dhéanta.
 • Cúrsa saincheaptha chun foghlaim faoi STEAM nó scileanna Cruthaitheachta Digití de do rogha féin.
 • 12 Rannpháirtí ar a mhéad.
 • Oiliúint 3 uair an chloig ar a laghad / 16 uair an chloig ar a mhéad.
 • Gheobhaidh gach rannpháirtí Teastas Oideachasóra TechSpace ar chríochnú an chúrsa.