Cas leis an bhFoireann

Jen Hesnan
Jen Hesnan

BAINISTEOIR CLÁR TECHSPACE

Jen Hesnan

Is ealaíontóir agus oibrí forbartha óige í Jen a bhfuil taithí nach beag aici agus d’fhorbair sí cláir agus ábhar oideachais do go leor comhpháirtithe in Éirinn agus thar lear. Anois caitheann sí a cuid ama ag obair le comhpháirtithe agus le hurraitheoirí spreagthacha chun soláthar seirbhísí don Líonra TechSpace a fheabhsú go leanúnach. Nuair nach mbíonn sí ina bhun sin, bíonn sí ag tacú le Foireann TechSpace agus le Baill an Líonra agus iad i mbun oibre agus foghlama. Anuas air sin, casfaidh sí tiún ar an bhfidil duit más mian leat sos a ghlacadh ón tsíorchaint a bhíonn aici ar TechSpace.

Aidan Fitzmaurice

OIFIGEACH TIONSCADAIL UM EOLAÍOCHT RÍOMHAIREACHTA

Aidan Fitzmaurice

Aidan Fitzmaurice

OIFIGEACH TIONSCADAIL UM EOLAÍOCHT RÍOMHAIREACHTA

Aidan Fitzmaurice

Tá féith na cruthaitheachta in Aidan agus bhain sé leas as chun bealaí spreagúla agus nuálacha a fhorbairt agus a dhearadh chun cabhrú le daoine óga gan a bheith ina dtomhaltóirí eolaíochta ríomhaireachta amháin, ach a bheith ina gcruthaitheoirí tábhachtacha tionscadal, cuir i gcas tionscadail códúcháin, réaltacht threisithe, intleacht shaorga agus smaointeoirí ríomhaireachtúla. Aimsíonn Aidan am gach bliain chun a chuid seónna amharclainne féin a scríobh agus a stiúradh i gCathair Bhaile Átha Cliath.

Séamus Ó Fátharta
Séamus Ó Fátharta

COMHORDAITHEOIR CLÁR TECHSPACE

Séamus Ó Fátharta

Forbraíonn agus dearann Séamus, atá lonnaithe in Iarthar na hÉireann, tionscadail chomhpháirtíochta a thugann gné na Gaeilge de chlár TechSpace chun beochta, agus úsáid á baint aige as an teicneolaíocht is nuaí do dhaoine óga in Éirinn. Feicfidh tú é ag taisteal na tíre ag tacú le Comhordaitheoirí Cnuasaigh agus leis an bhFoireann Oideachais chun oiliúint a fhorbairt agus a chur ar fáil do mhúinteoirí agus d’oibrithe óige as Gaeilge. Anuas air sin, tá a chlár raidió féin aige ar Galway Bay FM.

Janice Feighery

STIÚRTHÓIR CHLÁR OIDEACHAIS CAMARA EDUCATION IRELAND

Janice Feighery

Janice Feighery

STIÚRTHÓIR CHLÁR OIDEACHAIS CAMARA EDUCATION IRELAND

Janice Feighery

Tá Janice, ar smaointeoir agus forbróir í, ag cur dlúis le Gluaiseacht TechSpace ó bunaíodh é in 2015 agus tá a tiomantas don taighde, d’acmhainní agus d’fhorbairt curaclaim ag athrú chruth an oideachais. Tá súil ghéar aici i ndáil le dearadh agus grafaic chomh maith, rud a bhíonn de dhíth go minic.

Féilim Ó hAoláin

OIFIGEACH OIDEACHAIS DIGITEACHTA

Féilim Ó hAoláin

Féilim Ó hAoláin

OIFIGEACH OIDEACHAIS DIGITEACHTA

Féilim Ó hAoláin

Tar éis dó TechFeile 2018, ESB Creative Tech Fest 2018 agus TechFeile 2019 a léiriú – tá scil nach beag ag Féilim i ndáil le 300 duine óg a thabhairt le chéile i gceiliúradh ar aireagáin, ar chumadóireacht agus ar nuálaíochtaí ag Féilte Bliantúla TechSpace de chuid Camara Education Ireland. Tá sé anois ag tabhairt faoi churaclam agus acmhainní nua agus spreagúla a dhearadh agus a fhorbairt do chlár TechSpace sa Chruthaitheacht Dhigiteach. Bí ag faire amach do na smaointe atá aige i ndáil le taispeántas digiteach agus mapáil teilgin. Anuas air sin, léiríonn sé seónna amharclainne, scríobhann sé amhráin, scríobhann sé drámaí, seineann sé an giotár, is aisteoir é, is amhránaí é… tá a fhios agat .. duine de na daoine cruthaitheacha sin….

Ciaran Eaton

OIFIGEACH OIDEACHAIS DIGITEACHTA BHAILE ÁTHA CLIATH

Ciaran Eaton

Ciaran Eaton

OIFIGEACH OIDEACHAIS DIGITEACHTA BHAILE ÁTHA CLIATH

Ciaran Eaton

Tugann Ciaran tacaíocht do thionscadail óige áitiúla deonacha i lár na cathrach chun scannánaíocht, dearadh grafach agus léiriú scáileáin ghlais a chur ar fáil do dhaoine óga. Idir taifeadadh ceoil agus bheochanú agus iriseoireacht shoghluaiste, tá an cumas agus na meáin ag Ciaran chun tacú leo siúd ar mian leo a gcruthaitheacht dhigiteach a chur in iúl i gclubanna óige faoi stiúir oibrithe deonacha i mBaile Átha Cliath! Is DJ físiúil é freisin, mar sin má tá aon ceol den scoth agat agat ba mhaith leat a bheochan, cuir fios air.

Kerri-Ellen Casey

OIFIGEACH TIONSCADAIL DO LÍONRA TECHSPACE

Kerri-Ellen Casey

Kerri-Ellen Casey

OIFIGEACH TIONSCADAIL DO LÍONRA TECHSPACE

Kerri-Ellen Casey

Is dearthóir, forbróir agus speisialtóir in eispéireas úsáideoirí í Kerri-Ellen. Faoi láthair, tá sí ag leagan síos bonnsraith do phobal inbhuanaithe cleachtais do Líonra TechSpace, rud a rachaidh i bhfeidhm go fadtréimhseach ar shaol oideachasóirí agus daoine óga amach anseo. Feicfidh tú í i gcónaí ar an urlár damhsa ag Féilte…

Marianne Checkley
Marianne Checkley

POF CAMARA EDUCATION IRELAND

Marianne Checkley

Is breá le Marianne a bheith ag obair le foireann Camara Ireland lena fís straitéiseach, a dearcadh dearfach agus a fócas inbhuanaithe. Tá taithí sa bhreis ar 20 bliain ag Marianne san earnáil shóisialta le fócas ar nuálaíocht teicneolaíocht-bhunaithe d’fhorbairt agus oideachas óige. Is breá léi a bheith ag obair ar thionscnaimh chruthaitheach um athrú sóisialta agus bhí róil shinsearacha agus cheannaireachta aici roimhe seo agus ba í a bhunaigh iScoil mar a raibh sí ina Príomhoifigeach Feidhmiúcháin. Is Stiúrthóir deonach Boird í leis an bhForas Airgeadais Shóisialta faoi láthair.

Ben Dardis

BAINISTEOIR DÍOLA AGUS MARGAÍOCHTA

Ben Dardis

Ben Dardis

BAINISTEOIR DÍOLA AGUS MARGAÍOCHTA

Ben Dardis

Bainistíonn Ben díolacháin agus margaíocht i ndáil le crua-earraí athchóirithe agus athdchumraithe Camara Education Irelands d’eagraíochtaí oideachais agus pobail. Is aige atá freagraí do cheisteanna IT agus Bogearraí, agus tá sé tapa, éifeachtach agus cabhrach. Más féidir leis in aon chor, cabhróidh sé le do Bhonneagar agus IT Camara. Cuir ceist ar bith air faoi shacar na hIodáile.

Anne Murphy

BAINISTEOIR TIONSCADAL LE CAMARA EDUCATION IRELAND

Anne Murphy

Anne Murphy

BAINISTEOIR TIONSCADAL LE CAMARA EDUCATION IRELAND

Anne Murphy

Tá an oiread sin eolais agus taithí ag Anne gur feidir léi deacracht chruthaitheach ar bith a chur in ord is in eagar. Tá cúlra IT, Cuntasaíochta agus Fiontraíochta Sóisialta aici agus féadfaidh tú a bheith deimhin de go bhfuil Tionscadail TechSpace á mbainistiú go hiontach. Tá Gaeilge aici chomh maith.

Paul Amond

COMHORDAITHEOIR EOLAÍOCHTA RÍOMHAIREACHTA

Paul Amond

Paul Amond

COMHORDAITHEOIR EOLAÍOCHTA RÍOMHAIREACHTA

Paul Amond

Is speisialtóir oibre óige é a bhfuil saineolas aige ar eolaíocht ríomhaireachta. Oibríonn Paul le hOibrithe Óige ar fud na tíre chun tacú le clubanna agus tionscadail agus iad ag bunú agus ag forbairt a gcuid TechSpaces. Tá canúint bhreá Cheatharlach aige agus tacaíonn sé go bródúil le CLG Cheatharlach. #carlowrising

Jules Ní Chonchobhair
Jules Ní Chonchobhair

OIFIGEACH OIDEACHAIS STEAM

Jules Ní Chonchobhair

Tá cúlra ag Jules le hinnealtóireacht fuaime agus le ríomhairí. Is breá léi bealaí nua cruthaitheacha a aimsiú chun oiliúint STEAM a thabhairt do chách. Feicfeidh tú í agus acmhainní nua oideachais STEAM á gcruthú aici do Chlár TechSpace nó obair á dhéanamh aici ar arm róbat. Tá spéis ar leith aici timpeallacht chuimsitheach a chruthú d’oideachas STEAM. Is duine an-lách í, agus tabharfaidh sí abhaile léi paróid ar bith a bhfuil scéal brónach aige nó atá ar leathsciathán.

Leigha Dugdale

OIFIGEACH OIDEACHAIS DIGITEACHTA NÁISIÚNTA TECHSPACE

Leigha Dugdale

Leigha Dugdale

OIFIGEACH OIDEACHAIS DIGITEACHTA NÁISIÚNTA TECHSPACE

Leigha Dugdale

Is í Leigha Dugdale Oifigeach Oideachais Digiteachta Náisiúnta TechSpace. Ta cúlra aici in obair óige, i ndearadh digiteach agus i seachadadh tionscadail STEAM ar dhaoine óga, agus tá a oiread sin fuinnimh ag Leigha go spreagfaidh sí thú chun gníomhaíochtaí sa Chruthaitheacht Dhigiteach agus i STEAM a thabhairt isteach i do thionscadal óige nó i do scoil. Nuair a bhíonn an saor aici, bailíonn Leigha madraí fáin, chun arm rúnda madraí a chur le chéile.

Miriam Harte

OIFIGEACH OIDEACHAIS STEAM

Miriam Harte

Miriam Harte

OIFIGEACH OIDEACHAIS STEAM

Miriam Harte

Is í Miriam an saineolaí STEAM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Ealaíon agus Matamaitic) atá againn agus déanann sí bealaí spreagúla agus cruthaitheacha a fhorbairt, a dhearadh, a fhiosrú agus a chothú chun gníomhaíochtaí agus tionscadail le daoine óga a éascú. Spreagann sí baill líonra TechSpace chun buncheisteanna STEAM a fhiosrú agus chun smaointeoirí cruthaitheacha na todhchaí a chur ar taispeáint. Dúirt bean liom go ndúirt bean léi go seinneann Miriam le buíon cheoil ucailéilí agus go gcruthaíonn sí íomhánna de David Bowie le broidneoireacht anois is arís.

Ceardlanna

FÓGRAITHE I MÍ LÚNASA 2019

Ceardlanna

Go leor deiseanna do TechSpacers a saothair a chur ar taispeáint agus a léiriú.

Déan teagmháil le do Chomhordaitheoir Cnuasaigh áitiúil nó le hOifigeach Oideachais TechSpace chun a thuilleadh eolais nó tacaíochta a fháil.

Creative Tech Fest agus TechFéile

GACH BLIAIN

Creative Tech Fest agus TechFéile

Gradaim, taispeántais agus ceardlanna spreagthacha a dhéanann ceiliúradh ar TechSpacers ar fud na hÉireann.